ගොනුව:අ.PNG

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අ.PNG(26 × 33 පික්සල, ගොනු විශාලත්වය: 1 කි.බ., MIME ශෛලිය: image/png)

from singhala wikipedia. done by chathuni alahapperuma

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්19:58, 13 ජූලි 2010 19:58, 13 ජූලි 2010වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය26 × 33 (1 කි.බ.)Singhalawap (කතාබහ | දායකත්ව)from singhala wikipedia. done by chathuni alahapperuma
  • ඔබට මෙම ගොනුව ප්‍රතිස්ථාපනය කළ නොහැක.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ගොනුව:අ.PNG&oldid=6734" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි