ප්‍රවර්ගය:Application software

Wikibooks වෙතින්

ඉංග්‍රීසි:  This category is for application software, that is, specific software and software packages for specific tasks that are not system software like operating systems, drivers, firmware, etc. සැකිල්ල:Category tree all සැකිල්ල:Sisterheader සැකිල්ල:Sisterwikibooks සැකිල්ල:Sistercommons සැකිල්ල:Sisterend

සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-noid/si

සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-search/si

සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-newitem/si
Upload media

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

 

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Application_software&oldid=20476" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි