වඩාත්ම සංශෝධන සහිත පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 05:05, 6 ඔක්තෝබර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. උග්ගල් අලුත්නුවර‏‎ (සංශෝධන 154 කි)
 2. උග්ගල් අලුත්නුවර/ජනාවාසවීම සහ ප්‍රාග්ඓතිහාසික උග්ගල් අලුත්නුවර‏‎ (සංශෝධන 132 කි)
 3. විකා (Wicca) සහ Witchcraft‏‎ (සංශෝධන 70 කි)
 4. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/මජ්ක්ධීම නිකාය‏‎ (සංශෝධන 68 කි)
 5. C හා C++ සිංහලෙන්‏‎ (සංශෝධන 60 කි)
 6. උග්ගල් අලුත්නුවර/මහා පෙරහර මූලාරම්භය‏‎ (සංශෝධන 59 කි)
 7. උම්මග්ග ජාතකය-i‏‎ (සංශෝධන 56 කි)
 8. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/සංයුත්ත නිකාය‏‎ (සංශෝධන 44 කි)
 9. කොමියුනිස්ට් ප්‍රකාශනය‏‎ (සංශෝධන 43 කි)
 10. ප්‍රංශ/වාග්මාලාව/ජාතීන්‏‎ (සංශෝධන 42 කි)
 11. වෙනත්කාව්‍ය‏‎ (සංශෝධන 41 කි)
 12. පරංගි හටන‏‎ (සංශෝධන 41 කි)
 13. සැවුල් සන්දේශය‏‎ (සංශෝධන 39 කි)
 14. සිංහල සාහිත්‍යය‏‎ (සංශෝධන 39 කි)
 15. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/සෝණදන්ඩ සූත්‍රය‏‎ (සංශෝධන 38 කි)
 16. සිංහල ග්‍රන්ථ නාමාවලිය‏‎ (සංශෝධන 36 කි)
 17. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය‏‎ (සංශෝධන 36 කි)
 18. ප්‍රංශ/පාඩම්/හඳුන්වාදීම‏‎ (සංශෝධන 35 කි)
 19. අන්දරේ‏‎ (සංශෝධන 34 කි)
 20. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ‏‎ (සංශෝධන 34 කි)
 21. බලකෙටුවක් ආලකමන්දාවක් සහ නාගරික සංකීර්ණයක් වූ සීගිරිය‏‎ (සංශෝධන 34 කි)
 22. සන්දේශ කාව්‍ය‏‎ (සංශෝධන 32 කි)
 23. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/කූටදන්ත සූත්‍රය‏‎ (සංශෝධන 31 කි)
 24. නවලොවට පිවිසුමක්‏‎ (සංශෝධන 30 කි)
 25. රැවුල සහ 31 වැන්නා‏‎ (සංශෝධන 29 කි)
 26. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය‏‎ (සංශෝධන 27 කි)
 27. උග්ගල් අලුත්නුවර/ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර‏‎ (සංශෝධන 22 කි)
 28. Cookbook:Table of Contents‏‎ (සංශෝධන 21 කි)
 29. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/අම්බට්ඨ සූත්‍රය‏‎ (සංශෝධන 21 කි)
 30. වදන් කවි පොත‏‎ (සංශෝධන 21 කි)
 31. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රය‏‎ (සංශෝධන 21 කි)
 32. මා දුටු සංකාරා‏‎ (සංශෝධන 20 කි)
 33. ප්‍රංශ/පාඩම්/හෝඩිය‏‎ (සංශෝධන 20 කි)
 34. C සඳහා පළමු උදාහරණය‏‎ (සංශෝධන 19 කි)
 35. සපරගමු දර්ශන පෙරවදන‏‎ (සංශෝධන 19 කි)
 36. ඊසොප්ගේ උපදේශ කථා‏‎ (සංශෝධන 18 කි)
 37. සම්මත ජන කවි - i‏‎ (සංශෝධන 18 කි)
 38. චෙස්/ඉත්තන් වර්ග‏‎ (සංශෝධන 18 කි)
 39. උග්ගල් අලුත්නුවර/දැනමුත්තන් සමග කෙරෙන සාකච්ඡා‏‎ (සංශෝධන 18 කි)
 40. දන්කෝගේ දැවෙන හදවත‏‎ (සංශෝධන 17 කි)
 41. උම්මග්ග ජාතකය-ii‏‎ (සංශෝධන 17 කි)
 42. කණිෂ්ඨ විකි‏‎ (සංශෝධන 17 කි)
 43. සිංහල හෝඩිය‏‎ (සංශෝධන 17 කි)
 44. සමාධි බුදු පිළිමය‏‎ (සංශෝධන 17 කි)
 45. මානව සමාජයේ ප්‍රතිසංවිධානය හෙවත් ආගමික විශ්වාසයන්ගේ උඩුගංබලායාම‏‎ (සංශෝධන 16 කි)
 46. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/සාමඤ්ඤඵල සූත්‍රය‏‎ (සංශෝධන 16 කි)
 47. සමාජ ප්‍රගමනය හා ආගමික සංස්ථා‏‎ (සංශෝධන 16 කි)
 48. උග්ගල් අලුත්නුවර/උග්ගල් අලුත්නුවර ඉතිහාසය හා භූගෝලීය පරිසරය‏‎ (සංශෝධන 15 කි)
 49. සියබස් ලකර විවරුව‏‎ (සංශෝධන 15 කි)
 50. උග්ගල් අලුත්නුවර/උග්ගල් අලුත්නුවර‏‎ (සංශෝධන 15 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:බොහෝ_සංශෝධන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි