"සිඛවලඳ හා සිඛවලඳ විනිස" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
[[සිඛවලඳ හා සිඛවලඳ විනිස - හෙරණසිඛ විනිස ii ]]
 
[[සිඛවලඳ හා සිඛවලඳ විනිස - හෙරණසිඛ විනිස iii ]]
 
[[සිඛවලඳ හා සිඛවලඳ විනිස - සිඛවලඳ ප්‍රදීපය ]]
 
[[සිඛවලඳ හා සිඛවලඳ විනිස - සිඛවලඳ ප්‍රදීපය ii ]]
 
[[සිඛවලඳ හා සිඛවලඳ විනිස - හෙරණසිඛසිඛවලඳ විනිසප්‍රදීපය iii ]]
 
[[සිඛවලඳ හා සිඛවලඳ විනිස - හෙරණසිඛ ප්‍රදීපය i ]]

සංස්කරණ

1,928

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/5635" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව