සැකිල්ල:පොත් රාක්ක/leaf2/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:Shelves/leaf2/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

This template handles an individual shelf listing of a book for {{Shelves}}, after slight preprocessing by {{Shelves/leaf}}.

භාවිතය[සංස්කරණය]

The name of the shelf is the first unnamed parameter. On entry here, the first letter of the shelf name is upper-case.

අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය[සංස්කරණය]

If there is a problem with the specified shelf or with its ancestry, this template prefers to display a message and do no categorization, leaving the shelf primarily responsible for requesting help; except this isn't possible if the shelf doesn't exist, in which case the page is added to ප්‍රවර්ගය:පොත:Shelf:/Attention needed. When everything looks okay, delegates allbooks categorization through {{Shelf:Map}} to {{Shelves/ancestor}}.