ද්විත්ව යළි-යොමුකිරීම්

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:05, 4 මාර්තු 2024 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

අනෙකුත් යළි-යොමුවීම් පිටුවලට යළි-යොමුවන පිටුවල ලැයිස්තුවක් මෙම පිටුවේ දැක්වේ. එක් එක් පේළියක අඩංගු වන්නේ පළමු හා දෙවන යළි-යොමුවීම් වලට සබැඳි හා ඒ සමග පළමු යළි-යොමුව එල්ල වන්නාවූ, සාමාන්‍යයෙන් "සත්‍ය" ඉලක්ක පිටුව වන, දෙවන යළි-යොමුවේ ඉලක්කයයි.කපා හැරි නිවේශිතයන් පිලිබඳ ගැටළු විසඳා ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 24 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #24.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. විකිපොත්:RFU
 2. විකිපොත්:DICT
 3. විකිපොත්:NOR
 4. විකිපොත්:SOURCE
 5. විකිපොත්:NEWS
 6. විකිපොත්:NOTWP
 7. ප්‍රවර්ගය:Subject:Computer networking
 8. ප්‍රවර්ගය:Subject:Computer networking/all books
 9. ප්‍රවර්ගය:Subject:Internet
 10. ප්‍රවර්ගය:Subject:Internet/all books
 11. ප්‍රවර්ගය:Subject:Political science
 12. ප්‍රවර්ගය:Subject:Political science/all books
 13. ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:Subject:Computer networking
 14. ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:Subject:Computer networking/all books
 15. ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:Subject:Internet
 16. ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:Subject:Internet/all books
 17. ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:Subject:Political science
 18. ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:Subject:Political science/all books
 19. Subject:Computer networking
 20. Subject:Internet
 21. Subject:Political science
 22. සාකච්ඡාව:Subject:Computer networking
 23. සාකච්ඡාව:Subject:Internet
 24. සාකච්ඡාව:Subject:Political science

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:ද්විත්ව_යළි-යොමුකිරීම්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි