පරිශීලකගේ දායකත්ව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:
  • 18:44, 10 සැප්තැම්බර් 2017: RadiX (meta.wikimedia.org) 54.80.0.0/16 ගෝලීයව වාරිතයි. (10 සැප්තැම්බර් 2018 දිනදී 18:44 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Cross-wiki abuse: IP range allocated to a webhosting service. Should you be affected by this block, please contact us)
දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්න
 
 
      
 
   

මෙම උපමානයන් හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/54.80.77.124" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි