පරිශීලකගේ දායකත්ව

Jump to navigation Jump to search
This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:
  • 01:12, 21 ජූලි 2010: Bastique (meta.wikimedia.org) 184.73.0.0/16 ගෝලීයව වාරිතයි. (අනන්තය) (Cross-wiki spam: Amazon Web Services - Service has been used for trojan/spam attacks - Little or no good edits - Please email info@wikimedia.org if you are affected by this block)
දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්න
 
 
      
 
   

මෙම උපමානයන් හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/184.73.14.222" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි