පරිශීලකගේ දායකත්ව

Jump to navigation Jump to search
This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:
  • 19:32, 23 ජූලි 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) 34.204.0.0/16 ගෝලීයව වාරිතයි. (23 ජනවාරි 2021 දිනදී 19:32 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open Proxy: Webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Amazon AWS-->)
දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්න
 
 
      
 
   

මෙම උපමානයන් හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/34.204.169.76" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි