පරිශීලකගේ දායකත්ව

Jump to navigation Jump to search
This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:
  • 14:42, 7 සැප්තැම්බර් 2017: Vituzzu (meta.wikimedia.org) 54.198.0.0/16 ගෝලීයව වාරිතයි. (7 සැප්තැම්බර් 2018 දිනදී 14:42 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (amazon webservices: network containing several open proxies)
දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්න
 
 
      
 
   

මෙම උපමානයන් හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/54.198.195.11" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි