ප්‍රවර්ගීකරණය නොවූ ගොනු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 05:05, 6 ඔක්තෝබර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

මෙම වාර්තාවට ප්‍රතිඵල කිසිවක් නොමැත.

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:ප්‍රවර්ගීකරනය_නොකල_රූප" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි