සැකිල්ල:පණිවුඩය/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:පණිවුඩය/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{පණිවුඩය
 | bgcolor   = පසුබිම් වර්ණය
 | border-color = මායිම් සඳහා වර්ණය
 | color    = පෙළ සඳහා වර්ණය
 | linkcolor  = සබැඳි සඳහා වර්ණය ("නව පණිවුඩයක්" හෝ {{{පණිවුඩය}}} යන සබැඳිය සඳහා)
 | message   = සබැඳියෙන් දක්වන පණිවුඩය
 | link     = සැබෑ සබැඳිය, මෙය ඔබේ සාකච්ඡා පිටුව නොවේ; සම්පූර්ණ සබැඳිය මෙහි දක්වන්න
 | extra-style = අමතර හැඩසවීම්, -moz-border-radius වැනි...
 | width    = කොටුවේ පළල
 | margin    = මායිම් මිනුම්
 | padding   = පිරවුම් මිනුම්
 | text-align  = පෙළ එකෙළිය (left, right, center)
}}


සියළු පරාමිතීන් වෛකල්පීය වන අතර, ඉහත දැක්වෙන්නේ පෙරනිමි ආකාරයේ පූර්වදර්ශනයයි.

ඔබේ පරිශීලක පිටුවේ ඉහළින්ම {{පණිවුඩය}} යන කේතය ඇතුළත් කිරීමෙන් මෙය ඔබේ පරිශීලක පිටුවට එකතු කළ හැක. ඉහත දක්වා ඇති ආකාරයේ "නව පණිවුඩයක් සටහන් කරන්න" සබැඳියක් එවිට එම පිටුවට එක් වනු ඇත. ඔබට කැමති නම් subst: යන කේතය භාවිත කළ හැකියි, එහෙත් එවිට මෙම සැකිල්ලේ සිදු වන යවත්කල් වීම් ඔබට නොලැබී යනු ඇත.

මේ පිටුත් බලන්න[සංස්කරණය]

 • {{comment}} - වෙනත් තැන් වල යෙදීම සඳහා පොදු ආකාරයක කොටුවක්

සැකිල්ල:Usertalk new message see also