සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/department/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/department/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

This subtemplate of {{BOOKPAGENAME}} handles cases where the page is a department of the Wikibooks Stacks.

භාවිතය[සංස්කරණය]

The only parameter expected is pagename.

අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය[සංස්කරණය]

This template simply strips off the Department: prefix.