සැකිල්ල:BookCat/core/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:BookCat/core/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

This subtemplate of {{BookCat}} handles the actual categorization of the page, using data provided by the parent template.

භාවිතය[සංස්කරණය]

Parameters namespace, pagename, and fullpagename are expected.

අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය[සංස්කරණය]

This template is only a dispatcher, sending talk pages {{BookCat/talk}}, categories (and project pages) to {{BookCat/category}}, subject pages to {{BookCat/subject}}, templates to {{BookCat/template}}, userspace pages to {{BookCat/user}}, mainspace pages with prefix Department: or Shelf: to {{BookCat/department}} or {{BookCat/shelf}} respectively, and anything else to {{BookCat/default}}.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:BookCat/core/උපදෙස්&oldid=20653" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි