සැකිල්ල:අංශය:Category/display/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:Department:Category/display/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

This subtemplate generates department category page content for template {{Department:Category}}.

භාවිතය[සංස්කරණය]

One parameter is expected.

  • department — the name of the department whose page content is to be displayed, without its Department: prefix.

අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය[සංස්කරණය]

This template verifies the department page exists and is properly set up, and queries it to extract its display.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]