සැකිල්ල:අංශය:Editintro/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:Department:Editintro/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

භාවිතය[සංස්කරණය]

This editintro is used by semi-automation in the Wikibooks Stacks when creating a department page.