සැකිල්ල:අංශය:Preload/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:Department:Preload/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

භාවිතය[සංස්කරණය]

This preload template is used by semi-automation in the Wikibooks Stacks when creating a department page.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]