සැකිල්ල:අංශය:Reserved/query/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:Department:Reserved/query/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

භාවිතය[සංස්කරණය]

This template queries the department page for {{Department:Reserved}}.

අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය[සංස්කරණය]

This is put in a separate template so that, if the template is called on the department page itself, the wiki platform will not mistake that for a template loop.