සැකිල්ල:වෙනත් නිවේදනය/core

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:Ombox/core වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)