සැකිල්ල:Possible-risk/update/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:Possible-risk/update/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

භාවිතය[සංස්කරණය]

This subtemplate of {{possible-risk}} generates a wikilink for creating/editing the customization subpage. An unnamed parameter should be non-blank just if the customization subpage already exists.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]