සැකිල්ල:පොත් රාක්කය:Allbooks category?

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:Shelf:Allbooks category? වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
[edit] [විරේචනය කරන්න] Template-info.svg Template documentation

Usage[සංස්කරණය]

This template takes one unnamed parameter, and looks for an allbooks category for a shelf with that name. Returns non-blank only if the allbooks category exists and is apparently properly set up.

Internals[සංස්කරණය]

This template pings the allbooks category, and checks for the correct response by {{Shelf:Allbooks category}}. The correct ping response cannot result if the allbooks category doesn't exist, and is wildly unlikely if the allbooks category isn't properly set up. This template does not use the #ifexist: magic word.