සැකිල්ල:පොත් රාක්කය:Editintro

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:Shelf:Editintro වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

Fill in the parent and description fields, fill in or remove parent2, and save.