සැකිල්ල:Subject page/core/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:Subject page/core/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

This subtemplate displays subject page content for template {{subject page}}.

භාවිතය[සංස්කරණය]

The parameters to be provided to this subtemplate are described in the documentation for {{subject page}}, except for one introduced by {{subject page}} when calling here.

  • subject — the name of the subject whose page content is to be displayed. No Subject: prefix.

(This subtemplate ignores parameters 1 and 2, which are incidentally passed through from {{nowrap|{{subject page}}}.)

අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය[සංස්කරණය]

This subtemplate customizes parameter values — such as providing default values for parameters not specified — and delegates the actual display generation to {{subject page/core2}}. For this subtemplate to function correctly it should be called from {{subject page}} using one of the Module:TScope#Call functions, so that parameters not provided to {{subject page}} are not provided here, rather than merely being blank.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Subject_page/core/උපදෙස්&oldid=20903" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි