සැකිල්ල:Tnavbar-header/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:Tnavbar-header/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

භාවිතය[සංස්කරණය]

Simply place {{Tnavbar-header|Heading|Name of Template}} in the header area of a given template to add a centered heading with right justified vde navigational functionality. If there is need for a font color other than black, use {{Tnavbar-header|Heading|Name of Template|fontcolor=#html color code}} instead.

පැරාමිති[සංස්කරණය]


Mandatory[සංස්කරණය]

1
(the first unnamed parameter) Text that appears centered in the titlebar (the top bar).
2
(the second unnamed parameter) The name of the template, which is needed for the "view • talk • edit" links to work properly on all of the pages where the template is used on. You can enter {{subst:PAGENAME}} for this value as a shortcut.

Optional[සංස්කරණය]

plain
switched from v.d.e mode to view talk edit, if plain=1 is set.
fontcolor
Specifies the title text color

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

{{navbar}}
This template transcludes navbar; the source is more customizable.


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Tnavbar-header/උපදෙස්&oldid=20945" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි