අංශය:ගණිතය

Wikibooks වෙතින්
(Department:Mathematics වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

< අංශ

ගණිතය
Books in this area deal with mathematics: the study of quantity, structure, space, relation, change, and various topics of pattern, form and entity.
උපකොටස්
තෝරාගත් පොත්
Category:අංශය:ගණිතය Category:අංශය:ගණිතය/all booksCategory:Featured books
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=අංශය:ගණිතය&oldid=19221" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි