අපෘෂ්ඨවංශීන් පිලිබඳ සත්ත්ව විද්‍යාව

Wikibooks වෙතින්
අපෘෂ්ඨවන්ශීන් පිලිබඳ සත්ත්ව විද්‍යාව සඳහා අත්පොත
Shane44 විසිනි.


අපෘෂ්ඨවන්ශීන් පිලිබඳ සත්ත්ව විද්‍යාව සඳහා අත්පොත
[සංස්කරණය]

හැඳින්වීම[සංස්කරණය]

සත්ත්ව විද්‍යාව වනාහි ජීව විද්‍යාවෙහි එක කොටසක් වන අතර එහිදී සත්ත්වයන් ගැන හදාරනු ලබයි. අපෘෂ්ඨවන්ශීන් පිලිබඳ සත්ත්ව විද්‍යාවෙහිදී සත්ත්ව රාජධානියෙහි විශාල කොටසකට අයත් නිශ්චිත සත්ත්ව කොට්ඨාසයක් පිළිබඳව හදාරනු ලැබෙයි.

ප්‍රොටෝසෝවාවන්[සංස්කරණය]

ප්‍රොටොසෝවාවන් යනු ( ග්‍රීක බසින් protos - ප්‍රථම, zoon - සත්ත්වයා) ඒක සෛලික ( තනි සෛලයකින් සෑදුනු ) ප්‍රෝටිස්ටා රාජධානිය යටතේ වර්ග කෙරෙන යූකැරියෝටිකයන්ය. පෘථිවිය මත ඇති වූ ආදිතම ජීව ආකාර අතර ප්‍රොටොසෝවාවන් සිටින අතර ඔවුන්ට සරල දේහ සංවිධානයක් පවතියි.බොහෝ ප්‍රොටොසෝවාවන් ඉතා කුඩා ය; දැකිය හැක්කේ අන්වීක්ෂයක් හරහා පමණි. ඔවුහු පසෙහි හා වැව්(මිරිදියෙහි) හා සාගරය වැනි ජලජ පරිසර වල ජීවත් වෙති. ප්‍රොටොසෝවාවන් තනි තනි වශයෙන් (individuals) සිටියද ඇතැම්හු ඝනාවාස සාදයි. ජීවියෙකු විසින් සිදු කරනු ලබන ශ්වසනය, ජීර්ණය, බහිශ්‍රාවය, හා ප්‍රජනනය වැනි සියලුම පරිවෘතිය ක්‍රියාකාරකම් මෙම ඒක සෛලික ජීවින් මගින්ද සිදු කරනු ලැබෙයි.

මෙටාසෝවාවන්[සංස්කරණය]

මෙටාසෝවාවන් යන්නෙහි අරුත (Meta - අමතරව හෝ පසුව: Zoon - සත්ත්වයා) ය. ප්‍රොටෝසෝවාවන්ගෙන් මොවුන් වෙන් වන ප්‍රධානම ලක්ෂණය වනුයේ ඔවුන් එක්ව ක්‍රියාකාරී විය හැකි සෛල රැසකින් සෑදුනු සංචලනය විය හැකි සංකීර්ණ ජීවින් වීමය.මෙටසෝවා යනු "සත්ත්ව ලෝකය" සඳහා භාවිතා වන වර්ගීකරණ නාමයයි.මෙටසෝවා යනු "සත්ත්ව ලෝකය" සඳහා භාවිතා වන වර්ගීකරණ නාමයයි. මෙටසෝවා යටතට ප්‍රොටෝසෝවාවන්ට අයත් නොවන ලොම් සහිත,පිහාටු සහිත, කොරපොතු සහිත ආදී සියලුම සත්ත්වයන් අයත් වෙයි. මිනිසා අයත් වන්නේ ද මෙටසොවාවන් යටතටය.