ආසිරි

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

1. ආසිරි[සංස්කරණය]

1. සැරද කිර රද සඳ - නන් වන් රුවන් රූ වන්

සහ‘කුරු මියුරු තෙපුලෙන් - සව් ලෙව් සතන් හදනා

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ආසිරි&oldid=4139" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි