උරුගුවේ

Wikibooks වෙතින්

උරුගුවේ යනු දකුණු ඇමෙරිකාව ට අයත් රටකි .

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=උරුගුවේ&oldid=8484" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි