කණිෂ්ඨ විකි:අපේ ළමා ගී/රෝස මලේ නටුවෙ කටු

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගී පද


රෝස මලේ...
නටුවේ කටු!
වන බඹරෝ...
ඔහොම හිටු!

නටුව නොවේ...
මම මල සිඹිමි.
මම ළමයෝ...
පැණි උරමි.