කුසල්නැණ සදහම් ග්‍රන්ථමාලා

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දුක් දෙන සසරින් - නික්මෙමු දිරියෙන්...[සංස්කරණය]

          සංවරප්පධාන සූත්‍රය


කර්තෘ: මහරගම සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතනයේ ආචාර්ය, ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඩිත ත්‍රිපිටකාචාර්ය පූජ්‍ය තල්පාවිල කුසලඤාණ හිමිපාණෝ

ප්‍රකාශනය: කුසල්නැණ සදහම් ප්‍රකාශන.


ප්‍රකාශිත වර්ෂය: 2552 / 2009 දුරුතු (වර්ෂ 2011 දී එළැඹෙන 2600 වෙනි සම්බුද්ධත්ව ජයන්තිය නිමිත්තෙනි.)


ISBN 978 - 955 - 99179 - 1 - 5පිදුම[සංස්කරණය]

සම්බුදු සසුන තුළ

මා හට පුනර්ජන්මය ලබාදුන්

අපවත් වී වදාළ

අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ

මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ සහ

මහරගම සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතනාධිපති

අතිපූජ්‍ය අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුළ

නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ

බෝසත් ගුණ මහිමයටත්,

මෙ‍ලෝ කුස තුළ

මා හට ජන්මය ලබා දුන්

මා දයාබර

පියාණන් ගේ හා - මෑණියන් ගේ

අමිල ගුණ මහිමයටත්...

මේ කෘතිය

උපහාරයක් වේ වා!