කුසුමා

Wikibooks වෙතින්

කුසුමා යනු එක් දිරිය කතක් වටා ගෙතුනු කතාවකි. ඇගේ ජීවිතයේ මුහුණ දුන් ගැටළු, දුක් දෝමන්ස්සයන් මෙන්ම සුතුටු කඳුළු එක් කොට ලියැවුනු කතාවකි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=කුසුමා&oldid=7483" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි