කුසුමා

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කුසුමා යනු එක් දිරිය කතක් වටා ගෙතුනු කතාවකි. ඇගේ ජීවිතයේ මුහුණ දුන් ගැටළු, දුක් දෝමන්ස්සයන් මෙන්ම සුතුටු කඳුළු එක් කොට ලියැවුනු කතාවකි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=කුසුමා&oldid=7483" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි