කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය

Wikibooks වෙතින්

අවතාරයක් යුරෝපයේ හොල්මන් කරයි - එය කොමියුනිස්ට්වාදයේ අවතාරයය. පාප් වහන්සේ හා සාර් රජුද, මෙටර්නිහ් සහ ගීසෝද, ප්‍රංශයේ රැඩිකල්වරු සහ ජර්මනියේ පොලිස් ඔත්තුකරුවෝද යන මේ පැරණි යුරෝපයේ සියළු බලවේග මෙම අවතාරය පලවා හැරීම පිණිස ශුද්ධවූ ගිවිසුමකට එළැඹ සිටිති.