ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/box-header

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
[{{fullurl:{{{2}}}|action=edit}} edit] 

{{{1}}}