පරිශීලක:Caypartisbot

Wikibooks වෙතින්
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Caypartisbot&oldid=8247" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි