පරිශීලක:Glaisher

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

හලෝ!

If you want to contact me, you can leave a message on my talk page; for private communication, you can email me.

"https://si.wikibooks.org/wiki/පරිශීලක:Glaisher" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි