පරිශීලක:JackBot

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
5,000,000+This user has made more than 5,000,000 contributions to Wikimedia.

Python.svg Python codes Crystal Clear mimetype source py.png

"https://si.wikibooks.org/wiki/පරිශීලක:JackBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි