පරිශීලක:LaaknorBot

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

bot contribs and botflag

"https://si.wikibooks.org/wiki/පරිශීලක:LaaknorBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි