පරිශීලක:Makecat

Wikibooks වෙතින්
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Makecat&oldid=11134" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි