පරිශීලක:Mercy

Wikibooks වෙතින්
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Mercy&oldid=6405" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි