පරිශීලක:Pere Orga

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Hi!

I'm a Catalan born in w:Baixa Segarra.

"https://si.wikibooks.org/wiki/පරිශීලක:Pere_Orga" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි