පරිශීලක සාකච්ඡාව:Allan Javier Aguilar Castillo

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
බාබෙල් පරිශීලක තොරතුරු
es-N Esta persona tiene una comprensión nativa del español.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
si-0 මෙම පරිශීලකයා‍ට සිංහල භාෂාව පිළිබඳ දැනුමක් නැත (හෝ ඉතාමත් අපහසුවෙන් එය තේරුම් ගනියි).
භාෂාව අනුව පරිශීලකයින්

Talk to me on Spanish Wikipedia

Start a discussion with Allan Javier Aguilar Castillo

Start a discussion