පරිශීලක සාකච්ඡාව:Thisara fernando

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ආයුබෝවන්![සංස්කරණය]

Welcome, Thisara fernando!

විකිපොත් කියැවීම සහ සංස්කරණය අරඹන්න

එන්න, කියැවීමේ කාමරයට පැමිණ ඔබව හඳුන්වා දෙන්න. ඔබට ගැටළුවක් වෙතොත් assistance reading room වෙතින් හෝ මගේ සාකච්ඡා පිටුවට පැමිණ විමසන්න.---Randeerjayasekara (සාකච්ඡාව) 18:49, 27 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)Reply[reply]