ප්‍රවර්ගය:අංශය:මානව ශාස්ත්‍ර

Wikibooks වෙතින්

< අංශ

මානව ශාස්ත්‍ර
Books in this area deal with the humanities: academic disciplines which study the human condition, using methods that are primarily analytic, critical, or speculative, as distinguished from the mainly empirical approaches of the natural and social sciences.
උපකොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:අංශය:මානව ශාස්ත්‍ර

Category:අංශය:මානව ශාස්ත්‍ර/all booksCategory:Featured books


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

"අංශය:මානව ශාස්ත්‍ර" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.