ප්‍රවර්ගය:අංශය:සමාජවේද

Wikibooks වෙතින්

< අංශ

සමාජවේද
Books in this area deal with the සමාජ විද්‍යා, which include academic disciplines concerned with the study of the social life of human groups and individuals.
උපකොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:අංශය:සමාජවේදCategory:පොත:Wikibooks Stacks/Shelves/General

Category:අංශය:සමාජවේද/all booksCategory:Featured books


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"අංශය:සමාජවේද" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.