ප්‍රවර්ගය:විකිපොත් සැකිලි

Wikibooks වෙතින්

සැකිල්ල:Category diffuse

Comments[සංස්කරණය]

For a list of all template categories, see the category Category:විකිපොත් සැකිලි ප්‍රවර්ග. This category groups templates according to use, type, etc.

Note that stub templates are not normally categorised; refer instead to Category:Stub categories and the list at විකිපොත්:STUBS.

For citation templates, see Category:Citation templates.

For template management, including categories for templates requiring maintenance, see Category:විකිපොත් සැකිලි පරිපාලනය.

See also Category:Redirects to templates.

This category at other projects[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Wikibooks templates

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 12 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 12 වේ.