ප්‍රවර්ගය:Copyright issues templates/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
1855580 2010-06-25T03:07:38Z Adrignola recat
1371775 2009-01-04T03:15:34Z Swift +[[Category:Wikibooks copyright templates]]
1371773 2009-01-04T03:06:11Z Swift [[Category:User warning templates]]

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

C