ප්‍රවර්ගය:Internet

Wikibooks වෙතින්
සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-noid/si

සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-search/si

සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-newitem/si
Upload media

සැකිල්ල:Other language සැකිල්ල:Cat see also

ඉංග්‍රීසි:  The Internet is the publicly available worldwide system of interconnected computer networks that transmit data by packet switching over the Category:Internet Protocol (IP). It is made up of thousands of other, smaller business, academic, and government networks.

The terms Internet and World Wide Web are often used in every-day speech without much distinction. However, the Internet and the World Wide Web are not one and the same. The Internet is a global data communications system. It is a hardware and software infrastructure that provides connectivity between computers. Simply, the "Internet is a network of networks", where two or more than two computers are connected through a wired or wireless network for sending and receiving data - such as text, video, songs, etc. In contrast, the Web is one of the services communicated via the Internet. The Web is a collection of interconnected documents and other resources, linked by hyperlinks and URLs. Other services using the internet include electronic mail, File Transfer Protocol, Category:Telnet, online chat, Voice over Internet Protocol, Category:Instant messaging, Category:Fax, and Category:Usenet.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 4 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 4 වේ.

P

S

U

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Internet&oldid=20462" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි