ප්‍රවර්ගය:Templates needing attention

Wikibooks වෙතින්

These templates are in need of attention according to an editor. If you come across templates that have markup issues, don't work as intended, or otherwise have problems, use {{AttentionTemplate}} to list the modules here so that others can find them and give them the needed attention. If a template is lacking well written documentation, use {{AttentionTemplateDoc}} instead.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Templates_needing_attention&oldid=16133" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි