ප්‍රවර්ගය:Templates needing documentation

Wikibooks වෙතින්

These templates are in need of better documentation according to an editor. If you come across templates that are lacking in documentation, use {{AttentionTemplateDoc}} to list the modules here so that others can find them and give them the needed attention. If a template is lacking in other ways, such as poorly-formatted code, use {{AttentionTemplate}} instead.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Templates_needing_documentation&oldid=16134" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි