ප්‍රවර්ගය:Wikibooks backlog

Wikibooks වෙතින්

සැකිල්ල:Main cat

මෙම පිටුව විරේචනය කරන්න
මෙම පිටුව විරේචනය කරන්න

This category contains backlogs which need to be dealt with. A backlog is a list of things that need to be done, but have not been done for some time. Backlogs which require the attention of administrators may be found at Category:Administrative backlog. Managerial tasks that are not necessarily backlogged can be found at Wikibooks:Maintenance.

Use {{Backlog}} to add pages to this category.

මෙයත් බලන්න ප්‍රවර්ග: WikiProjects task lists  and Wikibooks requests

සැකිල්ල:Wikibooks community

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Wikibooks_backlog&oldid=22874" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි