Jump to content

පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03/පියදාස සිරිසේනගේ නැවත කියවීම

Wikibooks වෙතින්

පියදාස සිරිසේනගේ නැවත කියවීම

සිංහල නවකථා අධ්ය යනය කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන අද්ය.තන පරපුරට පියදාස සිරිසේනගේ අගය දැන් ඇන් වඩාත් දැනෙන්කට පටන් ගෙන ඇති බව පෙනේ. එහෙත් ඔවුන්ට පරිශීලනය කිරීම සඳහා සිරිසේන සූරීන්ගේ නවකථාවලියෙන් කිහිපයක් හෝ සොයා ගැනීම අපහසු බව අපට දැනෙන්නට පටන් ගත්තේ විශ්වවිද්යායලයෙහි සිංහල නවකථාව පිළිබඳ විෂය ඒකකය උගන්වද්දීය.

සිරිසේනයන්ගේ ජනප්රිඒය නවකථා කිහිපයක් යළි යළිත් මුද්රේණයෙන් එළි දැක ඇති නමුදු ඇතැම් නවකථාවක් ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික කෞතුකාගාර පුස්තකාලය වැනි ‍ආයතනවලින් පවා සොයා ගත නො හැකි විය. පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව පළ කිරීමෙහි ලා අප පෙලඹ වූ හේතුව එය යි.

පියදාස සිරිසේන අභාවප්රා පිත වී වසර 55 ක් ගත වී තිබේ. බුද්ධිමය දේපොළ පනත අනුව එතුම‍ාගේ කෘති දැන් මහජනතාව සතුය. එසේ තිබියදීත් එතුමාගේ ජනප්රි ය නවකථා කීපයත් විනා බොහෝ කෘති යළි පළ නො වන්නේ මේ වාණිජ්යේමය සමාජයෙහි ඒවාට වෙළඳ‍පොළක් නැති නිසා විය හැකිය. පියදාස සිරිසේන නවකථා මාලා‍වේ වටිනාකම වටහා ගෙන මේ කෘති පෙළ මුද්රිණයට උත්සුක වූ සිරිසුමන ගොඩගේ මහතාට පාඨකයාගේ නො මඳ කෘතඥතව හිමි විය යුත්තේ එබැවිනි.

කාණ්ඩ පහකින් යුත් පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව සඳහා සිරිසේන‍යන් විසින් ප්ර කාශිත ප්රසථම ම්රනද්රබණ සොයි ගන්නට උත්සාහ කළ නමුත් බොහෝ විට ඒ උත්සාහය ව්යවර්ථ විය. එබැවින් මේ කෘති පන්තියෙහි ඇති ස‍ඳොස් වැකි, ස‍ඳොස් පද බෙදීම්, සදොස් අක්ෂර


6 වින්යාෙස සිරිසේනයන්ගේ මුල් කෘතිවල තිබුණු ඒවා ම දැයි සැක හැර දැන ගැනීම උගයට ය. උදාහරණ කීහිපයක් මතු දැක්වේ.

තරුණියකගේ ප්රේ මය (1957 මුද්රයණය)

“කඳුළු ආහ” - 165 පි. “වෙද මහතා........ දුන්නාය” - 180 පි. “‍දෙදෙනා වාසය ‍කළේය.” - 167 පි. “ඇය කල්පනා කළේය” -130 පි. “ ආගම හොඳ වූහ” - 103 පි. “පපුව පැලෙන්නට පටන් ගත්තීය” - 109 පි.

මහා වියවුල (1962 මුද්ර0ණය) “ ඔවුන් පිළිකුල් කරති” – 119 පි. “ ඔවුන් පැමිණියාය.” – 152 පි. “ අපි නොදනිමි” – 59 පි. “ ස්ත්රිදයක් එළියට බැස්සේය” – 84 පි. “ ඔහු ඈනුම් ඇරියාය.” – 104 පි.

මේ නවකථා එකතුවේ දී අප මෙබඳු වැරදි නිවැරදි කරන්නට උත්සාහ නො දැරූ බව මෙහි ලා අවධාරනය කළ යුතු ව ඇත.

පියදාස සිරිසේනයන්ගේ නවකථා එකතුවක වැදගත්කම පෙන්ව‍ා දෙමින් ඒ සඳහා දිරිදුන් ජ්යේ ෂ්ඨ මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න ඇඳුරුතුම‍ා ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමි.

මෙම නවකථා එකතුවෙහි පරිගණක අක්ෂර සංයෝජනය කළ වන්දන ගුණවර්ධන මහතාටත් පිටතවරය නිර්මාණය කළ ප්රේ‍ම් දිසානායක මහතාටත් සෝදුපත් බැලීමට උපකාර කළ කොස්ගොඩ චන්දජෝති හිමි, තිළිණ, දෑරංගල, රසිකා. උදේනි, ලලිතා, සහ හංසි යන සද්ධිවිහාරිකයන්ටත් ස්තූතිවන්ත වෙමි. ජයලතා මැදවත්ත 2002 සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාාලයීය සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්ය යනාංශයේ දී ය.