මාධ්‍යවිකි:Gadget-Hotcat

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රතු පූසා(Hot Cat): ලිපිවලට ඉතා පහසුවෙන් ප්‍රවර්ගයන් එක් කිරීමට/ වෙනස් කිරීමට / ඉවත් කිරීමට යොදා ගත හැකිය. [example]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=මාධ්‍යවිකි:Gadget-Hotcat&oldid=7057" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි