මාධ්‍යවිකි:Math-tracking-category-texvc-deprecation

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Pages that use a deprecated format of the math tags

"https://si.wikibooks.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Math-tracking-category-texvc-deprecation" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි